คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

SSD ดีกว่าฮาร์ดดิสทั้วไปอย่างไร

         สิ่งที่เด่นกว่าชัดเจนของฮาร์ดดิสแบบ SSD ก็มีอัตราการเข้าถึงข้อมูล (access time) ที่เร็วกว่าฮาร์ดิส

แบบจานแม่เหล็กเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบากว่า การใช้พลังงานที่ต่ำกว่าและมีความทนทานสูงกว่า

อีกด้วย แต่ SSD ยังมีราคาสูงเกินไปกว่าจะซื้อมาใช้  รวมทั้งยังมีความจุที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสแบบ

จานแม่เหล็ก