คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

ปรับแต่ง Windown ให้เหมาะกับ SSD

    

     สิ่งที่ควรปรับแต่งคือการปิดการใช้งานในส่วนของ Virtual Memory ( Page File) เพราะอายุการใช้

 

งานของฮาร์ดดิสแบบ SSD จะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของการเขียนข้อมูล  กาเปิดใช้งาน  Virtual Memory

 

จะเป็นการเพิ่มจำนวนรอบ ของการเขียนข้อมูลลงบน SSD โดยไม่จำเป็น และจากการทดลองพบว่า  Windows 7

 

จะเป็น Windows ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานร่วบกับ SSD อีกด้วย เพราะจะสามารถ detect เจอ

 

อย่างอัตโนมัติ และจะทำการปิดฟิวเจอร์หรือฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นสำหรับ SSD ลงทันที

 

Tags

memory Vitual