คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

ปัญหา Sound Card เสียงเบา

 

สาเหตุที่ 1 : ไม่ได้ปรับปุ่มปรับเสียงที่ Sound Card ด้านหลังเครื่อง 

 

วิธีการแก้ปัญหา : Sound Card ที่มีวงจรขยายสัญญาณเสียงในตัวจะมีปุ่มปรับเสียงอยู่บนตัว

 

Sound Card ด้วย เพื่อตั้งระบบสัญญาณเวียงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ให้เราปรับให้ดังขึ้น

 

ตามความเหมาะสม

 

สาเหตุที่ 2ลำโพงที่ใช้ไม่มีวงจรขยายเสียงในตัว

 

วิธีการแก้ปัญหา : เมื่อเราซื้อ Sound Card จะต้องมีการตรวจสอบดูว่า Sound Card ที่กำลังจะซื้อ

 

นั้นมีแอมป์ในตัวหรือเปล่าและมีกำลัง Watts เท่าไร เพื่อที่จะสามารถซื้ลำโพงได้ถูก เช่น Sound Card

 

บางตัวนั้นไม่มีวงจรขยายสัญญาณเสียงในตัวจึงไมมีกำลังขับ เราจึงต้องหาลำโพงที่มีวงจรขยายเสียงในตัว

 

เราสามารถซ้อลำโพงได้ทั้งแบบมี

 

สาเหตุที่ 3 :  ไม่ได้ปรับ Balance ให้อยู่ตรงกลาง

 

วิธีการแก้ปัญหาVolume Control จะมีปุ่มปรับ Balance ให้เลือกว่าจะดังที่ลำโพงข้างซ้ายหรือข้างขวามากกว่า

 

กันถ้าเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาสุด ลำโพงจะดังเพียงข้างเดียวให้ปรับปุ่ม Balance มาที่ตรงกลาง

 

ข้อมูลจาก : Computer today