คู่มือการใช้งาน

เราได้ทำการเตรียมเอกสาร คู่มือการใช้งาน ข้อมูล และวิธีการต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึง การป้องกัน การดูแลรักษา การตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

ปัญหา Sound Card ไม่มีเสียงออก

 

สาเหตุที่ 1 :  ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ (Driver) ของ Sound Card 

 

การแก้ปัญหา : ให้นำแผ่นไดรเวอร์ที่แถมมาพร้อมกับ Sound Card มาติดตั้ง

 

สาเหตุที่ 2 : ไดรเวอร์ Sound Card ที่ติดตั้งไม่สมบูรณ์หรือผิด

 

วิธีการแก้ปัญหา : ปกติเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าอุปกรณ์สนับสนุน

 

ระบบ Plug and Play เครื่องจะพบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติทันทีหลังจากเปิดเครื่องครั้งต่อไป และ

 

ถ้าในระบบปฎิบัติการไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ตัวนั้น เครื่องจะถามหาแผ่นไดรเวอร์

 

ถ้าไม่มีแผ่นไดรเวอร์ สุดท้ายไฟล์ไดรเวอร์ไม่ครบเครื่องก็จะสรุปว่าเป็น Unknown Device ซึ่ง

 

วิธีแก้คือ ให้เราหาไดร์เวอร์มาติดตั้ง

 

สาเหตุที่ 3 : ไดร์เวอร์ที่เราติดตั้งไม่ตรงรุ่นหรือยี่ห้อของ Sound Card
 

วิธีการแก้ปัญหา : เป็นไปได้ที่บางครั้งเครื่องจะลงไดร์เวอร์ให้อัตโนมัติผิดรุ่น หรือเราลงผิดเอง

 

ซึ่งอาจจะลงได้สำเร็จ แต่ซาวน์การ์ดไม่ทำงาน อาการนี้เราแก้ได้โดยลงไดร์เวอร์ใหม่ให้ตรงกับรุ่น

 

ของ Sound Card

 

สาเหตุที่ 4 : เกิดความคอนฟิคท์ (Conflict) หรือขัดแย้งกับอุปกรณ์ตัวอื่น

 

วิธีการแก้ปัญหา : เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดการขัดแย้งกับอุกรณ์ตัวอื่น โดยเข้าไปที่

 

Device Manager สังเกตดูที่ Sound Card จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ให้ดับเบิ้ลคลิก จะเข้า

 

สู่ Properties ของ Sound Card ให้ดูว่ามีการขัดแย้งกันที่ใด แล้วเข้าไปเซ็ทค่าใหม่ไม่ให้

 

ซ้ำกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ

 

สาเหตุที่ 5 : ที่ Volume Control ถูก Mute ไว้

 

วิธีการแก้ปัญหา : บางทีการที่เสียงไม่ดังเป็นเพราะว่า เราไม่ได้เข้าไปปรับทางด้านซอฟต์แวร์

 

ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์เลย เช่น ที่ Volume Control (เฉพาะในระบบปฎิบัติการ Windows)

 

เพื่อตั้งค่าความดังของเสียงในระบบ วิธีเข้าโดยคลิกที่ Start >Programes > Accessories >

 

Entertainment > Volume Control เพื่อติดตั้งความดังของเสียง หรือบางครั้งจะมีรูปลำโพงสี

 

เหลืองอยู่ที่ Taskbar สามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิด Volume Control ได้อย่างรวดเร็ว หากหา

 

Volume Control ไม่พบอาจเป็นเพราะไม่ได้ติดตั้งส่วนประกอบนี้ไว้ก็ได้ ให้ลองไปตรวจสอบโดย

 

คลิกที่ Start > Setting > Control Panel > Add / RemoveProgrames > Windows

 

Setup ในหมวดของ Multimedia จะมี Volume Control อยู่ ใส่เครื่องหมายถูกเพื่อเพิ่มส่วน

 

ประกอบนี้เข้าไป

 

สาเหตุที่ 6 : Sound card หลวม

 

วิธีการแก้ปัญหา : เป็นไปได้ที่ Sound Card ที่เสียบอยู่ในสล็อตอาจหลวม ให้เราปิดเครื่องแล้ว

 

เปิดฝาเครื่องขยับ Sound Card ให้แน่นแล้วลองเปิดเครื่องใหม่

 

สาเหตุที่ 7 : ต่อสายผิดช่อง

 

วิธีการแก้ปัญหา : ปกติที่ Sound Card นั้นจะมีช่องเสียบอย่างน้อย 3 ช่อง คือ Line-Out

 

Speaker Out, Mic in และ Line in ซึ่งลักษณะ Jack เป็นลักษณะเดียวกันสามารถเสียบด้วยกัน

 

ได้ ซึ่งถ้าเราเสียบผิดทำให้ไม่มีเสียงออก ให้เสียบลำโพงที่ช่องสีเขียว

 

สาเหตุที่ 8 : ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟของลำโพงหรือไม่ได้เปิดสวิทซ์ลำโพง

 

วิธีการแก้ปัญหา : ลองตรวจสอบไฟแสดงการทำงานที่ลำโพงว่าไฟเข้าลำโพงหรือเปล่า ถ้าไม่มีไฟ

 

เข้า อาจเป็นเพราะไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพง หรือไม่ได้เปิดสวิทซ์ลำโพงก็เป็นได้ ลองตรวจสอบดู

 

สาเหตุที่ 9 : ลืมเร่ง Volume ที่โปรแกรม ถ้าเราเร่งเสียง Volume ของลำโพงแล้วแต่เสียงยังไม่

 

ดังอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้เร่งเสียงที่ Volume Control ว่าเราได้เร่งเสียงเท่าไร ลองเร่งเสียงทั้งที่ช่อง

 

Master Volume (ด้านซ้ายสุด)และช่องเสียงที่เราใช้อยู่ หรืออาจลองเร่งเสียงดูทุกช่องเลยก็ได้

 

สาเหตุที่ 10 : ระบบปฎิบัติการไม่รองรับ ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับ Sound Card รุ่นเก่า ที่ไม่มีไดร

 

เวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ๆ ให้ลองค้นหาไดรเวอร์จากอินเตอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดไดรเวอร์

 

จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 

สาเหตุที่ 11 : Sound Card เสีย ถ้าทำทุกวิธีแล้วเป็นไปได้ที่ Sound Card อาจเสียให้ลองเอา

 

Sound Card ไปลองใส่ในเครื่องอื่นดู ถ้ายังใช้ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าเสีย

 

ข้อมูลจาก : Computer today