Black Hat vs White Hat

Black Hat และ White Hat เป็นวิธีที่ใช้ในการ โปรโมทเว็บ รูปแบบนึง Black Hat เป็นวิธีการโกง เพื่อให้ได้อันดับที่ดี แต่เมื่อถูกตรวจพบ เว็บไซต์นั้น จะถูกลบโดยทันที ส่วน White Hat คือการ โปรโมทเว็บ แบบถูกต้องตามวิธี ซึ่งจะทำให้เว็บติดอันดับ และคงอยู่อย่างยาวนาน

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

Black Hat vs White Hat

การ โปรโมทเว็บ นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ White Hat SEO (SEO หมวกสีขาว) และ Black Hat SEO (SEO หมวกสีดำ) ซึ่ง

White Hat SEO (SEO หมวกสีขาว)

การทำ SEO ประเภท White Hat คือ การทำเว็บคุณภาพ และทำ SEO โดยยึดแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ Search Engine หลายๆ ค่ายแนะนำไว้ ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการทำ Hidden text หรือ Hidden Links
 • หลีกเลี่ยงการทำ Doorway
 • ไม่ทำ Spam Keyword
 • ไม่ทำ Duplicate Content
 • ไม่ทำ Cloaking หรือ Sneaky Redirects

Black Hat SEO (SEO หมวกสีดำ)

การ โปรโมทเว็บ ประเภท Black Hat คือ การ โปรโมทเว็บ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทาง SEO โดยไม่สนใจถึงความเหมาะสม ตามลักษณะที่ตรงข้ามกับการทำ White Hat SEO ทุกประการ (ไม่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

นอกจากหมวกขาวและหมวกดำแล้ว ในปัจจุบันยังมีการแบ่งประเภทแบบไม่เป็นทางการอีก 1 ประเภท คือ Gray Hat SEO (SEO หมวกสีเทา) ที่ โปรโมทเว็บ แบบกึ่งหมวกขาวและหมวกดำ

ตัวอย่างเช่น การทำ Spam Keyword โดยการแต่งประโยคที่มี Keyword อยู่ในประโยคมากๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำ Black Hat SEO จะได้ผลเร็ว แต่ก็มักจะได้ผลแค่ระยะสั้นๆ จึงขอสนับสนุนให้ท่านทำเว็บด้วย White Hat SEO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

ศัพท์น่ารู้

 • Hidden Text คือ การซ่อนข้อความ ไม่ให้เห็นโดยมนุษย์ แต่สามารถเห็นได้โดย Robot ของ Search Engine เช่น การทำสีตัวอักษรกับสีพื้นหลังเป็นสีเดียวกัน
 • Hidden Links คือ การซ่อนลิงค์ ไม่ให้เห็นโดยมนุษย์แต่สามารถเห็นได้โดย Robot ของ Search Engine เช่น การใช้ style="display:none" ครอบแท็กของ Hyperlinks
 • Spam Keyword คือ การทำหน้าเว็บที่มีแต่ Keyword มากมาย
 • Duplicate Content คือ การคัดลอกหน้าเว็บให้เหมือนกัน เพื่อเพิ่มจำนวนหน้าของเว็บแบบไม่มีคุณภาพ
 • Doorway คือ การส่ง Robot ของ Search Engine ไปในหน้าที่มีแต่ Keyword ก่อนแสดงผลหน้าเว็บที่มีเนื้อหา
 • Cloaking คือ การทำหน้าเว็บที่แสดงผลแตกต่างกัน เมื่อถูกเรียกโดย Robot ของ Search Engine และผู้เข้าชมเว็บทั่วๆ ไป (แสดงผลให้คนเห็นอย่างหนึ่ง ให้ Robot อย่างหนึ่ง)
 • Sneaky Redirects คือ การเปลี่ยนการแสดงผลจากหน้าหนึ่ง ไปอีกหน้าหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ผลงาน โปรโมทเว็บไซต์ SEO

เว็บไซต์: Andamanguide.com
คำที่ค้นหา: andaman
อันดับ: 1-5 จาก 4,780,000 รายการ
http://www.google.co.th/search?hl=th&q=andaman&meta=

เว็บไซต์: RuenRakStudio.com
คำที่ค้นหา: phuket wedding
อันดับ: 1-20 จาก 515,000 รายการ
http://www.google.co.th/search?q=phuket+wedding&hl=th&start=10&sa=N

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษาในการ รับทำ SEO และ รับโปรโมทเว็บ ของเราในทุกรูปแบบ ได้ฟรี!

โทร: 076 529 800 (เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.) หรือ สายด่วน 081 970 3646, 089 289 9021 (ตลอด 24 ช.ม.) หรือ ส่ง e-mail มาที่ info@workboxs.com