โปรแกรมข่าวสาร News

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ แจ้งข่าวสารของคุณไป
บนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของคุณ ได้ทราบถึงข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของบริษัทคุณ

โปรโมชั่นพิเศษเวิร์คบ๊อกซ์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น
เว็บดีไซต์ แพ็คเก็จ

ทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซด์
ฟรี แก้ไขข้อมูล และรูปภาพ

2 ครั้งต่อเดือน

โปรแกรมข่าวสาร News

โปรแกรมข่าวสาร (News) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับแจ้งข่าวสารของคุณไปบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ได้ทราบถึงข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของบริษัทคุณ และคุณยังสามารถใส่โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หรือซื้อสินค้าของคุณได้อีกด้วย

ข้อดีของระบบ News โปรแกรมข่าวสาร

  • สามารถแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น ของทางร้านไปยังเว็บไซต์ของคุณได้
  • สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข่าวสารต่างได้ด้วยตัวเอง ตลอดเวลา
  • ไม่จำกัดจำนวนข่าวสาร และความถี่ในการเขียนข่าวลงไปบนเว็บไซต์ของคุณ

คุณสมบัติ News โปรแกรมข่าวสาร

  • สามารถตกแต่งข้อความต่างๆให้สวยงานได้
  • สามารถใส่รูปประกอบคำบรรยายได้
  • สามารถเชื่อมต่อไปยังข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  • มีการแสดงผลหัวข้อข่าว ก่อนที่จะแสดงรายละเอียดข่าวทั้งหมด
  • ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

* คุณสมบัติดังกล่าว เป็นเพียงคุณสมบัติพื้นฐานของตัวระบบเคุณั้น คุณสามารถสอบถามข้อมูลของระบบเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายของบริษัท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมข่าวสาร (News) ได้ฟรี!

โทร: 076 529 800 (เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.) หรือ สายด่วน 081 970 3646, 089 289 9021 (ตลอด 24 ช.ม.) หรือ ส่ง e-mail มาที่ info@workboxs.com